Moet ik repareren voor ik verkoop?

Het product dat u verkoopt moet ‘deugdelijk’ zijn, van goede kwaliteit. Dit is de wettelijke garantie waar uw klant recht op heeft. Als het product bijvoorbeeld kapot is, dan moet u het vervangen of repareren. U kunt naast de wettelijke garantie ook extra garantie geven of verkopen.

Wat zijn de rechten en plichten van de verkoper?

 • Wat is consumentenrecht? Als een klant iets koopt, dan is dit een mondelinge of schriftelijke afspraak tussen u en de koper. …
 • Garantie geven. …
 • Bedenktijd geven. …
 • Betalingstermijn bepalen. …
 • Verkopen buiten een winkel. …
 • Abonnementen verkopen. …
 • Reizen, vakanties of timesharing verkopen. …
 • Persoonsgegevens beschermen.
 • Hoe vaak herstel voor ontbinding?

  Aantal herstelpogingen

  U zult zich wellicht afvragen hoe vaak een verkoper de kans moet krijgen om een non-conform product te herstellen. In de wet is niets geregeld over het aantal herstelpogingen. Over het algemeen kan worden gesteld dat een verkoper twee kansen moet krijgen om een non-conform product te herstellen.

  Is garantie geven verplicht?

  De wettelijke garantie betekent dat u altijd recht heeft op een goed product. Als een product niet deugt, heeft u recht op gratis reparatie, een nieuw product of teruggave van uw geld. Er is geen wettelijke garantietermijn in Nederland. Dit is omdat het ene product langer mee gaat dan het andere.

  Heeft een klant recht op geld terug?

  Geen bedenktijd aankoop winkel

  Vaak ontvangt u een tegoedbon of uw geld terug. Dit is een gunst van de verkoper. Hij is dus niet verplicht om uw product te ruilen of geld terug te geven. De mogelijkheid om te ruilen of teruggave van uw geld moet op de kassabon staan of vermeld worden in de winkel zelf.

  Heeft een bedrijf leveringsplicht?

  In beginsel bestaat in die verhouding geen leveringsverplichting van die leveranciers. De Nederlandse wetgever gaat immers uit van de contractsvrijheid van partijen op grond waarvan een leverancier niet verplicht kan worden zijn produkten aan een afnemer te leveren.

  Wat als verkoper niet kan leveren?

  Heb je geen levertijd afgesproken, dan geldt een wettelijke levertermijn van 30 dagen. Blijft levering uit, dan geldt dat je de verkoper extra levertijd moet geven, bijvoorbeeld 2 weken. Wordt het product dan nog niet geleverd, dan mag je de koop ongedaan maken en heb je recht op teruggave van je (aan)betaling.

  Wat is een redelijke termijn voor herstel?

  Of sprake is van een redelijke termijn zal immers ook afhangen van de aard van het gebrek en de omstandigheden van het geval. Gelet op genoemde uitspraken lijkt het erop dat de Raad in de regel een termijn van twee weken redelijk zal vinden, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden.

  Wat zijn de vereisten voor ontbinding?

  Voor ontbinding is een tekortkoming van één van de partijen vereist. Een tekortkoming wil zeggen dat de gemaakte afspraken niet worden nagekomen. De wet zegt dat iedere tekortkoming de andere partij het recht geeft de overeenkomst te ontbinden.

  Hoe lang kan ik een koop ontbinden?

  Laat de verkoper weten dat u de koop ongedaan maakt binnen de wettelijke bedenktijd. Deze is 14 dagen. Gebruik daarvoor het herroepingsformulier of onze voorbeeldbrief ontbinden overeenkomst bedenktijd.

  Heb je altijd recht op retour?

  Klanten krijgen bij een koop via internet een gegarandeerd en onvoorwaardelijk recht van ontbinding tot 14 dagen na ontvangst van de goederen. U als webwinkelier bent verplicht zo’n retour te accepteren en het volledige aankoopbedrag terug te storten, ongeacht de reden die de klant opgeeft.

  Is herroepen hetzelfde als retourneren?

  Telkens er een aankoop op afstand gebeurt (door je klant via je webshop), geldt het herroepingsrecht – dat op Europees niveau is vastgelegd. Ruilen daarentegen, is een service die je aan je klanten geeft. En geen enkele winkel of webshop is verplicht artikelen te ruilen.

  Is retourneren een recht?

  Aankoop in de winkel

  Ruilen of retourneren is geen recht maar een extra service, waarvoor voorwaarden kunnen gelden. Let goed op deze voorwaarden. Voorbeelden kunnen zijn: binnen 7 dagen ruilen.

  Kan een verkoper onder verkoop uit?

  Op grond van de wet hebt u als koper na het tekenen van het koopcontract een bedenktermijn van 3 dagen. Soms is in het koopcontract afgesproken dat de verkoper ook een bedenktermijn heeft. De verkoper kan dan binnen de bedenktermijn van het contract af. Een bedenktermijn voor de verkoper komt niet vaak voor.

  Hoe lang is verkoper aansprakelijk voor verborgen gebreken?

  Als verkoper blijf je aansprakelijk voor gebreken gedurende twee jaar nadat de koper het gebrek heeft gemeld, of redelijkerwijs had kunnen melden. De koper kan die termijn steeds verlengen door de verkoper eraan te herinneren dat hij hem aansprakelijk houdt voor het gebrek.

  Wat moet je melden bij verkoop huis?

  De meldingsplicht van de verkoper houdt in dat hij of zij gebreken die bij hem bekend zijn, direct moet melden aan de koper. Dit geldt ook voor gebreken die niet duidelijk zichtbaar zijn voor de koper. Ook moet de verkoper de rechten van anderen op zijn perceel melden aan de koper.

  Wat zijn de verplichtingen van de koper?

  De koper heeft één hoofdverplichting: betaling van de koopprijs.De wet bepaalt niet waar of wanneer betaald moet worden. Heeft men over de plaats van betaling niets speciaals afgesproken dan moet worden betaald daar waar wordt geleverd.

  Wat zijn juridische verplichtingen?

  Een verplichting is een juridische verbintenis die (a) ontstaat op grond van een verdrag, een wet, een koninklijk besluit, een ministeriële regeling, een beschikking, een verbintenis of een op ee [..]

  Wat staat er allemaal in een koopcontract?

  In het koopcontract staan de afspraken rondom de aankoop en verkoop van het huis, denk aan de hoogte van de koopsom en de datum van de overdracht.

  Wat is een koopcontract huis?

  In het koopcontract staan de afspraken die u maakt met de verkoper. Het is de basis voor de overdracht van het eigendom van de woning. Vergeet u iets in het contract te zetten of staat het er niet helemaal goed in, dan kan dat grote gevolgen hebben. Want eenmaal getekend, blijft getekend.

  Kan je zelf een koopcontract opstellen?

  Kun je een koopcontract zelf opstellen? De koopakte kun je in principe zelf opstellen. Je kunt zelfs een model-koopcontact downloaden (zoals op de website van Eigen Huis). Je moet er wel heel zeker van zijn dat het model up-to-date is en met álle wettelijke zaken rekening is gehouden.

  Hoe lang duurt een koopcontract opstellen?

  Gemiddeld zit er anderhalve week tussen het maken van de mondelinge deal en het tekenen van het voorlopig koopcontract. Zorg er voor dat dit proces versneld wordt. Laat in je bieding meenemen dat het je wens is om zo snel mogelijk, bijvoorbeeld binnen 48 uur het koopcontract te tekenen.

    De ploegvrachtwagen werkte goed maar na 20 minuten begon hij te roken, blokkeerde en wil nu wel rijden maar niet starten.