Ik wil alleen weten wat de volgende is.


Is wilt correct Nederlands?

Bij woorden als hij en zij gebruik je in het Standaardnederlands wil; niet wilt.

Is het als je wil of als je wilt?

Je wilt en je wil zijn allebei correct. In Nederland wordt je wil informeler gevonden dan je wilt. In België wordt het gebruik van je wil niet als informeler beschouwd. Vergelijkbare werkwoorden zijn kunnen en zullen: je kunt / je kan, je zult / je zal.

Wie wil er of wie wilt er?

Anders dan bij de meeste werkwoorden krijgt de derde persoon enkelvoud in de tegenwoordige tijd van willen geen t. Dus hoewel het wel wie neemt, wie belt en wie houdt is, is het toch wie wil, en niet wie wilt. Dat geldt ook voor andere zinsvolgordes: ‘Vraag maar even wie er een ijsje wil.

Wat dit betekent of wat dit betekend?

De stam van betekenen is ‘beteken’. Nu de stam bekend is, is het ook eenvoudig om te bepalen of er een -t of een -d achter geplaatst moet worden. Onthoud dat betekent (met -t) nooit in de verleden tijd gebruikt wordt, en betekend (met -d) nooit in de tegenwoordige tijd.

  Wordt TPMS-service aanbevolen bij de aanschaf van nieuwe banden?

Is het jij wilt of jij wil?

Je wilt is de algemene vorm. Je wil mag ook, maar wordt gezien als informeler. Het werkwoord willen valt net als de werkwoorden zullen, mogen en kunnen onder het rijtje uitzonderingen. Bij elk van deze werkwoorden geldt dat de vorm van de eerste persoon gelijk staat aan de derde persoon.

Is het Ik wou of ik wilde?

Voor het enkelvoud zijn wilde en wou allebei correcte verledentijdsvormen. Voor het meervoud is wilden de correcte verledentijdsvorm. In de spreektaal wordt voor het meervoud weleens wouden of wouen gebruikt, maar in verzorgd taalgebruik kunt u die vormen beter vermijden.

Hoe vervoeg je willen?

willen (vervoegen)

  • ik wil, je wilt / wil, u wilt / wil, hij wil, wij willen.
  • ik wilde / wou, wij wilden.
  • ik heb gewild.

Kan je of wil je?

Antwoord. Zowel je wil, je zal en je kan als je wilt, je zult en je kunt zijn correct. Je wil, je zal en je kan worden in Nederland als informeler beschouwd.

Heb je of hebt je?

hebben/vervoeging

vervoeging van het werkwoord hebben
tegenwoordige tijd verleden tijd
ik heb hadden
jij, je hebt hadden
u hebt heeft had

Wat betekent of betekend?

heb – Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van hebben ♢ Ik heb 2. gebiedende wijs van hebben ♢ heb!

Is het dit of dat?

De aanwijzende voornaamwoorden dit en dat verwijzen naar enkelvoudige het-woorden (dit boek, dat boek). Als ze contrasterend worden gebruikt, wijst dit een persoon of zaak aan die dichtbij is, terwijl dat een persoon of zaak aanwijst die verderaf is.

  Adviezen voor het kopen van cederhout

Wat betekend betekend?

be·te·ke·nen (betekende, heeft betekend) 1de inhoud weergeven van een woord, begrip enz.: lion betekent leeuw2de waarde hebben van: de handel betekent niet veel; wat kan ik voor je betekenen?

Wat dat precies inhoudt?

Inhoudt is hier een vorm van het werkwoord inhouden (’te betekenen hebben, behelzen’). ‘Ik wil weten wat dat inhoudt‘ is vergelijkbaar met bijvoorbeeld ‘Ik wil weten wat dat zegt’, ‘Ik wil weten wat dat oplevert’ en ‘Ik wil weten wat dat toevoegt.

Wat wil wollah zeggen?

Wollah betekent “ ik zweer op God” in het Arabisch en het is GEEN straattaal en NIET om cool over te komen.

Is het al bekend of bekent?

In het kort

Wanneer de actie nu gebeurt, wordt ‘bekent‘ met een –t geschreven. Wanneer ‘bekend‘ in het verleden heeft plaatsgevonden wordt het met een –d geschreven. Het wordt ook met een –d geschreven wanneer het gebruikt wordt als een bijvoeglijk naamwoord.

Is verbaasd of is verbaast?

In de onvoltooid tegenwoordige tijd staat er nooit een d, dus het is altijd het verbaast, hij verbaast, jij verbaast enzovoort. Voor het voltooid deelwoord is het het eenvoudigst om er gewoon een e achter te zetten. Verbaasde, dus verbaasd.

Heeft bekend gemaakt?

Het werkwoord bekendmaken wordt in één woord geschreven. Ook de vervoegde vormen schrijven we in één woord, tenzij de twee delen (bekend en maken) gescheiden worden door andere woorden (bijvoorbeeld: dat ik iets bekend heb gemaakt), of de volgorde ervan gewisseld is (bijvoorbeeld: ik maakte iets bekend).

  Hoe kan ik de motorkap van een Renault Clio uit 1997 openen?